Sartor Drange

Bossnett Marken

Prosjektfakta
Byggherre
BIR Nett AS
Entrepriseform
Generalentreprise
Byggeår
2017-2018
Tiltaksklasse
UTF- Klasse 2

Entreprisen omfatter:

 • Etablere 3 stk. betongbunkere for bossug. 2 stk plasstøpt på ca 100m3 og 1 prefabrikert på ca 85m3
 • Etablere ca. 400 meter med grøft for bossug i Marken med tilhørende gater. Grøften omfatter DN500mm stålrør og 4 stk. DN1100mm trekkerør.
 • Etablere/renovere ca. 200 meter med va-anlegg for Bergen kommune. Va-anlegget omfatter DN150mm duktilt støpejern og DN200mm betongrør for overvann
 • Arbeidet omfatter forsiktig graving, sprenging og masseutskifting i sentrum mot eksisterende eldre hus.
 • Mot enkelte hus måtte det sikres med stålspunting pga manglende skråning for byggegrop mot de nye betongbunkerne.
 • Entreprisen omfatter behandling av forurenset masser. Ca. 5000 tonn
 • Demontering og remontering av gatestein. Ca. 1500m2
 • Demontering og remontering av platekanstein. Ca. 200 m.
 • Etablering av forsterkningslag, anslagsvis 1500m2
 • Etablering av asfalt- 3 lag X 1500m2
 • Utarbeidelse av trafikkplaner- faseplaner – mye trafik-komplisert utførelse
 • Koordinering av utførelse i forhold til myndigheter og etater
 • Hovedbedriftsansvar for utarbeidelse/koordinering/oppfølging av HMS- rutiner
 • Innmåling og utarbeidelse av FDV-dokumentasjon
Bilder Galleri