Sartor Drange

Boligfelt i Rinndalen

Prosjektfakta
Byggherre
StorBergen boligbyggelag
Entrepriseform
Totalentreprise for grunn og betong
Byggeår
2010/2011
Tiltaksklasse
UTF/KUT klasse 2

Entreprisen omfatter:

 • Tilrettelegging av vann- og avløpsanlegg.
 • Betongarbeid for 28 boenheter.
 • Fordrøyningsmagasin for overvann.
 • Fjerning og vekkjøring av løsmasser, ca 10000m3.
 • Oppbygging av veier og tomter, ca 10000m3.
 • Sprengning med rystelseskrav, ca 2000fm3.
 • Opparbeidelse av vei og parkeringsplasser, ca 3000m2.
 • Bærelag og forsterkningslag, asfaltarbeider. Ca 3000m2.
 • Grøntanlegg, ca 5000m2.
 • Prosjektering av grunn,va og betongarbeider.
 • Utstikking/innmåling av kommunale og private vei og va-anlegg.
 • Kvalitetssikring og fdv-dokumentasjon.
Bilder Galleri