Sartor Drange

Bjørndalsbakken sameie

Prosjektfakta
Byggherre
StorBergen boligbyggelag
Entrepriseform
Totalentreprise grunn- og betongarbeid og va-anlegg
Byggeår
2012-2016
Tiltaksklasse
UTF/KUT – klasse 3

Entreprisen omfatter:

 • Utbedring og ombygging av Bjørndalsbakken
 • Etablere ny adkomstvei til Bjørndalsbakken Sameie (3 blokker)
 • Utsprengning av byggegroper (vanskelig sprengning på kanter ca 10-40m ned til trafikkert vei – Lyderhornsveien/Bjørndalsbakken – ca 35.000 fm3/rystelseskrav
 • Fjellsikring bolter/nett, store høyder i fjellskjæringer, ca 40m på blokk 3
 • Betongarbeider på 3 blokker i 6 etasjer/ ca 7000m2 boligflate
 • Omlegging av eksisterende vannledning (eks) 350mm og (ny) 400mm duktil vannledning.
 • Opparbeidelse av uteområder
 • Nøkkeltall mengder:
  • Løsmasser ca 15.000 am3
  • Sprengning ca 35.000 fm3
  • Vekkjøring av masser ca 50.000 am3
  • Boltesikring 2,4-6m ca 1.900 stk.
  • Fjellsikringsnett ca 2.600 m2
  • Rensk av skjæring ca 3.500 m2
  • Armeringsmengde ca 400.000 kg
  • Betong ca 3.800 m3
  • Forskalingsflater ca 18.200 m2
Bilder Galleri