Sartor Drange

Avinor Entreprise T3, Flesland

Prosjektfakta
Byggherre
Avinor
Entrepriseform
Hovedentreprise Landskap
Byggeår
2016 til 2018
Tiltaksklasse
3

Entreprisen omfatter:

 • Etablering av nytt veisystem og ny trafikk for plass
 • Oppbygging av veier fra traubunn
 • Teknisk infastruktur for overvannshåndtering
 • Kabelføring til belysning og automater
 • Holdeplasser for Taxi, buss og venteplass for buss.
 • G/s-veier
 • Skilting og belysning
 • Grøntarealer 20.000 m2
 • Asfaltarealer 20.381 m2
 • Forsterkningslag 28.000 m2
 • Bærelag 28.000m2
 • Gråsteinsmurer 800 m2
 • kabelgrøfter 1.200m
 • VA- grøfter med rør 110mm til Ø800mm-750m
 • Masseflytt ca 40.000m3
 • Stålarbeider
 • Elektroarbeider
 • Granittbelegg 5.500 m2
 • Slisserenner 600 m
 • Utgraving av jorddepo og utlegging på deponi flyside 90.000m3, og utlegging av 7000m3 sprengstein i deponi. Stor Høydeforskjell
 • Opparbeiding og tilstelling av deponi på flyside 90.000m3
 • koordinering mot resten av byggeplassen. Stor byggeplass med mange hensyn. 
 • Milepeler i forhold til andre entrepriser.
 • Hovedbedrift fra november 2017
 • Inn-måling og arbeid stikking – samt utarbeidelse av FDV i TIDA 
Bilder Galleri