Sartor Drange

Om Oss

Sartor & Drange har oppstått i 2021 ved fusjon av dei tradisjonsrike verksemdene Drange Maskin og Sartor Maskin.   Dei fusjonerte selskapa har historie tilbake til 80-talet og er bygd stein på stein av aktive eigarar og dyktige tilsette.  

Med sunn og solid vekst er vi blitt ein betydeleg aktør i bergensregionen med ca 180 egne tilsette, i tillegg til eit stort tal innleigde og underentreprenørar.

Vi er etablert med kontor, verksted og lager i Industriparken på Søre Straume.

Kjerneaktiviteten vår er grunnarbeid, og våre tilsette består i hovudsak av lokale fagarbeidarar leia av prosjekt- og anleggsleiarar med både solid teoretisk og praktisk kompetanse

Vi har gjennom åra utvikla verksemda mykje og har opparbeidd god kompetanse på gjennomføring av bygge- og anleggsoppdrag.
Vi kan derfor ta på oss eit breidt spekter av oppdrag frå ordinære bustadtomter til kompliserte hovud- og totalentreprisar.

Våre mål er å:

Godkjenningar

Vi er og godkjent opplæringsverksemd har stort fokus på utvikling av fagfolk gjennom lærlingeordningen

Samfunnsbygging

Vi har gjennom mange år bidratt etter beste evne til å støtte og utvikle idrett, lag og organisasjonar og er ein aktiv partner for mange i bergensregionen.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.