Sartor Drange

Sakshandsamar byggesak

Sartor & Drange AS har mål å vere ein leiande anleggsentreprenør i Vestland Fylke og vårt hovudfokus er bergensregionen. Vi er ca 200 tilsette og årleg omsetning er ca 750 mill. Vi tilbyr tenester innan veg- og grunnarbeid, vatn- og avløp, betongkonstruksjonar, transport, natursteinsmuring, fjellsikring, boring og sprenging, grovholsboring og fundamentering, asfaltfresing, landmåling og totalentrepriser på bygg. Vi har kontor og verkstad i moderne lokaler med gode parkeringsfasilitetar på Straume i Øygarden kommune

Vi søker:

Sakshandsamar byggesak og arbeidsvarsling

Oppgåver er prosjektavhengig, men vil i hovudsak vere:

Vår forventning er at du:

Vi kan tilby:

Spørsmål om stillinga kan rettast til dagleg leiar Arild Bøthun på 41 51 11 04. Søknad med cv kan sendast stilling@sartordrange.no. Kandidatar blir vurdert løpande