Sartor Drange

Kalkulatør

Sartor & Drange AS er oppstått i 2021 ved samanslåing av dei tradisjonsrike verksemdene Sartor Maskin og Drange Maskin.   Vi har mål å vere ein leiande anleggsentreprenør i Vestland Fylke og vårt hovudfokus er bergensregionen.   Vi er ca 180 tilsette i konsernet og årleg omsetning vert ca 750 mill.    Vi tilbyr tenester innan veg- og grunnarbeid, vatn- og avløp, betongkonstruksjonar, transport, natursteinsmuring, fjellsikring, boring og sprenging, grovholsboring og fundamentering, asfaltfresing, landmåling og totalentrepriser på bygg.  Kontorstad vert i moderne lokaler med gode parkeringsfasilitetar på Straume i Øygarden kommune

For å styrke vårt arbeid med å skaffe oppdrag søkjer vi:

Kalkulatør

Hovudoppgåver vil normalt vere:

Vår forventning er at du:

Vi kan tilby:

Spørsmål om stillingen kan rettast til dagleg leiar Arild Bøthun på 41 51 11 04 eller prosjektsjef Rune Grimstad på 97 73 30 55.  Søknad med cv kan sendast stilling@sartordrange.no.  Kandidatar blir vurdert løpande