Sartor Drange

Bergsprengar med erfaring

Sartor & Drange AS har mål å vere ein leiande anleggsentreprenør i Vestland Fylke og vårt hovudfokus er bergensregionen. Vi er ca 200 tilsette i konsernet og årleg omsetning vert ca 750 mill. Vi tilbyr tenester innan veg- og grunnarbeid, vatn- og avløp, betongkonstruksjonar, transport, natursteinsmuring, fjellsikring, boring og sprenging, grovholsboring og fundamentering, asfaltfresing, landmåling og totalentrepriser på bygg. Vi har kontor og verkstad i moderne lokaler med gode parkeringsfasilitetar på Straume i Øygarden kommune

Vår bergsprengningsavdeling har god arbeidstilgang framover og vi søker derfor:

Bergsprengar med erfaring

Stillingen inngår i bergsprengingsavdeling med 16 personar og 10 boreeiningar

Arbeidsoppgåver vil vere:

Vår forventning er at du har:

Vi treng deg som trivst med fysisk krevjande arbeid og høg produksjon, men samtidig sikrar at trygg utføring av arbeidet alltid kjem først. Du må vere nøye og strukturert i ditt arbeid og ha god samarbeidsevne med kollegaer og kundar. Du må kunne arbeide sjølvstendig og stole på dine egne avgjersler. Hovudtyngda av vårt arbeid er p.t. i Bergensregionen, men noko reising må påreknast i periodar.

Vi kan tilby:

Spørsmål om stillinga kan rettast til bergsprengningsleiar Sindre Leigland på telefon 93 66 43 18 eller dagleg leiar Arild Bøthun på 41 51 11 04 . Søknad med cv kan sendast stilling@sartordrange.no. 

Kandidatar blir vurdert løpand