Sartor Drange

Kontakt_old

Ansatte

Arild Bøthun
Dagleg leiar
Bjørn Ove Hetlevik
Prosjekt/anleggsleder/leder brønnboring
Are Mjøs
Prosjekt/anleggsleder
Einar Vabø
Prosjekt/ anleggsleder
Hans Joakim Bakke
Prosjekt/Anleggsleiar
Steffen Strande
Prosjekt/anleggsleiar
Sindre Leigland
Bergsprengingsleiar / anleggsleiar fjellsikring
Andres Vasquez
Avdelingsleder Fjellsikring
Rune Jonassen
Tegner/prosjektering
Knut Jørgen Jensen
Transport leder
Håvard Jonassen
Personaladministrativt / byggesøknader / lønn
Johnny Barsnes
Prosjektleder/byggingenør
Knut Arne Øvstedal
Prosjektleder/byggingenør
Svenn SmørAas
Prosjektleiar bygg
Susanne Bergstrøm
Prosjekt/anleggsleiar bygg
Eva M Bjørøy
Regnskap/faktura
Monica S Landro
Resepsjonist/faktura
Kristian Kvåle
Juridisk rådgjevar