Sartor Drange

Kontakt

Ansatte

Administrasjon

Arild Bøthun

Administrerende direktør

Håvard Jonassen

Personal- og lønnsansvarlig

Ole Schaug

HMS/KS-ansvarlig

Kristian Kvåle

Juridisk rådgiver

Paul Mierlo

Regnskapsansvarlig

Kåre Bjorøy

Prosjektsjef

Rune Grimstad

Prosjektsjef

Prosjektstyring anlegg

Bjørn Ove Hetlevik

Driftsleder/ Prosjektleder/
Leder Brønn- og spesialboring

Are Mjøs

Prosjektleder

Pål Oldervoll

Prosjektleder

Tore Kvingedal

Prosjektleder

Einar Vabø

Prosjektleder

Hans Joacim Bakke

Prosjektleder/ Leder knuseverk

Helge Langeland

Prosjektleder

Roger Bøe

Prosjektleder

Prosjektstyring bygg / Eiendom

Johnny Barsnes

Prosjektleder

Knut Arne Øvstedal

Prosjektleder

Svenn Smøraas

Prosjektleder

May Britt Hevrøy

Prosjektutvikler Eiendom

Prosjektering / Stikning

Christopher McConnachie

Arkitekt

Rune Jonassen

VVA prosjektering

Geir Ove Bjorøy

Ingeniør

Ida Rafos

VA prosjektering/Byggesak

Kay Lokøy

Stikningsleder

Fjell og berg

Andres Vasquez

Avdelingsleder
Fjellsikring

Sindre Leigland

Bergsprengingsleder

VA

Thomas Hammersland

Avdelingsleder VA

Robert Vik

Anleggsleder VA

Transport / Verksted / Fresing

Knut Jensen

Transportansvarlig

Asmundur Jespersen

Verksmester

Helge Blom

Asfaltfresing