Sartor Drange

HMS/KS

Drange Maskin skal alltid levere et godt utført arbeid, slik at våre oppdragsgivere og andre interessepartnere er fornøyd med vår leveranse og foretrekker oss neste gang. Den øverste ledelsen fastsetter vår policy og informerer allmennheten og ansatte om bedriftens forpliktelse til kontinuerlig forbedring.

Strategi.

Drange Maskin har et satsningsområde innenfor fagfeltene grunn – betong og røretekniske arbeider, og skal til enhver tid være oppdatert innen vårt forretningsområde. Med dette som filosofi skal Drange Maskin være den foretrukkne leverandøren til våre kunder, og andre interessepartner. Drange Maskin arbeider i totalentreiser – hovedentrepriser og som underentreprenør. Våre kunder er både private og offentlige aktører. Vårt omdømme skal være basert på gjennomføringsevne og gode løsninger, samt leveranse til riktig pris og kvalitet.

Dette oppnår vi gjennom:

Kvalitetspolicy.

Vi ivaretar krav og forventninger ved at alle på våre prosjekter er kjent med og etterlever våre systemer og rutiner. Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at vi blir litt bedre i morgen.

NS-EN ISO 9001:2020

Drange Maskin As er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Sertifikat

HMS-policy.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer hel hjem etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet.

Miljø-policy.

Vi ønsker å være en ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø.

NS-EN ISO 14001:2020

Drange Maskin As er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Sertifikat