Sartor Drange

Åpenheitslova

Åpenhetsloven, som trer i kraft fra 1.jul, 2022 har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

I Sartor & Drange er vi opptatt av høy etisk standard i bedriften og gjennom alle våre innkjøp. Respekt for menneskerettighetene, basert på FNs grunnprinsipper om forretningsvirksomhet og menneskerettigheter, ligger dermed til grunn for valg og beslutninger som tas. Dette omfatter å følge gjeldene lover, og sette krav til våre leverandører, slik at vi kan minimere risiko for brudd på bestemmelsene som ligger til grunn i Åpenhetsloven.

I Sartor & Drange sin virksomhet vil leveranser av varer og tjenester til våre ulike prosjekter være hovedrepresentant for fare på brudd på bestemmelsene i Åpenhetsloven. Vi håndterer denne risikoen gjennom å ha god kjennskap til disse gjeldene parter og markeder vi opererer i. Dette gjøres gjennom kartlegging av forretningsforbindelser som er direkte tilknyttet virksomheten, tjenester eller produkter.